25062017

၀န္ထမ္းေခၚစာေတြကို လစဥ္ေၾကး ၃၀၀၀၀ က်ပ္မွစျပီးတင္လို႔ရပါျပီ။

စီဗီေတြလည္းရလို႔HRေတြအေနနဲ႔အရမ္းအဆင္ေျပပါတယ္။

အခုပဲCompany Registrationလုပ္လိုက္ေနာ္>>> http://www.myanmarjoblink.com/user/employer-register

24062017-01

Dagon Glory အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးမွ 23rd June အတြက္ အလုပ္အကိုင္ (31) ခုကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

စီဗီပို႔ရန္ (ဓါတ္ပံုႏွင္႔တကြ): [email protected]

[email protected]္: http://www.myanmarjoblink.com/user/jobseeker-register

စီဗီေဖာင္ ေလွ်ာက္လႊာကို အမွတ္ ၂၃ (A), ရွမ္းကုန္းလမ္း ၊ ေျမနီကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ သို႔ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။