လစာတိုးေတာင္းဖုိ႔ အဆိုျပဳစာမွာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ၅ ခု ================

လစာတိုးေတာင္းဖုိ႔ အဆိုျပဳစာမွာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ၅ ခု ================

အလုပ္ခြင္မွာ လုပ္သက္လည္း ၾကာျမင့္လာၿပီ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးနဲ႔ အလုပ္အေပၚ အက်ိဳးျပဳႏုိင္စြမ္းကလည္း ျမင့္တက္လာၿပီဆိုရင္ လုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္ၿပီး ရရွိသင့္တာ အမွန္ပါပဲ။ တကယ္လုိ႔ အလုပ္ဌာနဘက္က ဒီအပိုင္းမွာ ေႏွာင့္ေႏွးေနတယ္၊ ပ်က္ကြယ္ေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ဘက္က ရသင့္ရထိုက္တဲ့ လုပ္ခလစာကို တိုးျမႇင့္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရမွာပါ။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ အဲဒီလို ေတာင္းဆိုတဲ့ အခါမွာ တရားဝင္ စာတင္ၿပီး အဆိုျပဳဖုိ႔ လိုပါတယ္။ လုပ္ခလစာ ျမႇင့္တင္ေပးဖုိ႔ စာေရးသား ေတာင္းဆိုရာမွာ အေလးထား ထည့္သြင္းရမယ့္ အေၾကာင္းအရာ ငါးခုကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

အေျခခံ ဆိုလိုရင္း
သက္ဆိုင္ရာ အထက္အရာရွိက ဒီစာကို ဖတ္မိတာနဲ႔ လုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္ ေတာင္းခံထားတယ္ ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္သာသြားပါေစ။ ကိုယ့္ရဲ႔နာမည္၊ ရာထူး၊ ကိုယ္စားျပဳ ဌာနေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေဖာ္ျပဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရွိတဲ့တိုင္ ကိုယ့္အတြက္ လုပ္ခလစာ တုိးျမႇင့္ ရရွိသင့္ၿပီလုိ႔ ခံစားရတဲ့ အေျခခံ အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပသင့္ပါတယ္။

လစာတိုးေတာင္းရတဲ့ အေၾကာင္းတရား
နိဒါန္းခ်ီၿပီးၿပီဆိုရင္ စာကိုယ္ အပိုင္းမွာေတာ့ ကိုယ္ဘာေၾကာင့္ လုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္ေတာင္းဆိုရသလဲ ဆိုတာကို အေၾကာင္းျပခ်က္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေပးသင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ တာဝန္ယူရမႈ အပိုင္းေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပၿပီး လုပ္ခလစာ အေနနဲ႔ လက္ရွိထက္ ထိုက္တန္ေနၿပီ ဆိုတာမ်ိဳးကို ေျပေျပျပစ္ျပစ္ ရွင္းျပဖို႔ လိုပါတယ္။ သင့္ေတာ္တဲ့ ကာလ အတုိင္းအတာ တစ္ခုထိ ၾကာျမင့္ၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္ လုပ္ခလစာ ျမႇင့္တင္ခ်ီးျမႇင့္ဖုိ႔ အလုပ္ဌာနဘက္က ေႏွာင့္ေႏွးေနတယ္ ဆိုရင္လည္း ဒီအခ်က္ကို ပီပီျပင္ျပင္ ေထာက္ျပရမွာပါ။

ထိုက္တန္ေၾကာင္း အကဲျဖတ္ခြင့္
လစာတိုးေတာင္းရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ ေဖာ္ျပၿပီးရင္ေတာ့ ကိုယ့္ေတာင္းဆိုမႈဟာ ထိုက္တန္ေၾကာင္း၊ သင့္ေတာ္ေၾကာင္း၊ မွန္ကန္ေၾကာင္း ရွင္းျပဖို႔ လိုပါတယ္။ ကိုယ္ယူရတဲ့ လုပ္ငန္း တာဝန္ေတြ မ်ားေျမာင္လာတာ၊ အလုပ္ခြင္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈက ျပင္းထန္လာတာေတြ ရွိရင္လည္း ေသခ်ာ ေရးျပသင့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အလုပ္ခြင္မွာ ျဖတ္သန္း လုပ္ကိုင္ရင္း ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးနဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳပိုင္း တိုးတက္မႈေတြ ရွိလာတာကို မႁခြင္းမခ်န္ ထည့္ေရးရပါမယ္။ ကိုယ့္ေၾကာင့္ အလုပ္ဌာနနဲ႔ ကုမၸဏီအတြက္ ဘယ္လိုဘယ္ပံု ေကာင္းက်ိဳးေတြ သက္ေရာက္ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ရွင္းျပပါ။ တစ္ခုရွိတာက စာမွာ ထည့္ေရးသလို ကိုယ္တိုင္ကလည္း အမွန္တကယ္ ဝန္ထမ္းေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနေအာင္ ရပ္တည္ဖုိ႔ေတာ့ လိုပါတယ္။

တိုးေတာင္းလိုတဲ့ ပမာဏ
ကိုယ့္ရဲ႕ တိုးျမႇင့္ရရွိလိုတဲ့ လုပ္ခလစာ ပမာဏကို စာတစ္ပိုဒ္မွာ သီးသီးသန္႔သန္နဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ေရးျပထားသင့္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း ရာခုိင္ႏႈန္း အတုိင္းအတာနဲ႔ေပါ့။ “ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မရဲ႕ လုပ္ခလစာကို လက္ရွိထက္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ျမႇင့္တင္ေပးဖုိ႔ စဉ္းစားေပးေစလိုေၾကာင္း အစီရင္ခံ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြအရ လုပ္ခလစာ ျမႇင့္တင္မႈဟာ ထိုက္တန္တယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဆိုတာမ်ိဳးပါ။

ညႇိႏိႈင္းဖို႔ လမ္းဖြင့္ျခင္း
ကုမၸဏီက လုပ္ခလစာ ျမႇင့္တင္ေပးလုိေပမယ့္ ကိုယ္ေတာင္းဆိုတဲ့ ပမာဏအတိုင္း ေပးေခ်ဖို႔ အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိေနတယ္ ဆိုပါစို႔။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပေစမယ့္ ရွဉ့္လည္းေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာ အေနအထားကို ကိုယ့္ဘက္က လမ္းဖြင့္ေပးထားသင့္ပါတယ္။ ကုမၸဏီရဲ႕ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း စာထဲမွာ ထည့္ေရးပါ။ သူေဌးက ကိုယ့္လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္ေပးသင့္တယ္လုိ႔ ယူဆေပမယ့္ ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ျပန္ၾကားလာတယ္ ဆိုပါစို႔။ ဒါဆိုရင္ သတ္မွတ္ကာလ တစ္ခုကို ညႇိႏိႈင္းယူၿပီး ေစာင့္ဆိုင္းေပးတာမ်ိဳးက အျပန္အလွန္ ေကာင္းက်ိဳး ရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။