HR ေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕စရိုက္သဘာ၀မ်ား

HR ေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕စရိုက္သဘာ၀မ်ား

HR တစ္ေယာက္ရဲ႕ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အရည္အခ်င္းကို အကဲျဖတ္မယ္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကို္ယ္ေသြး၊ စ႐ိုက္လကၡဏာ၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ အားလံုးဟာ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရမယ့္ ညႊန္ကိန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသၿပီး ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တဲ့ HR ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစဖို႔ဆိုရင္ အေျခခံအားျဖင့္ ေအာက္ပါ အရည္အေသြးေတြနဲ႔ ျပည့္စံုသင့္ပါတယ္။

HR ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈ
ထူးခၽြန္တဲ့ HRဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္ဟာ HR ဌာနက ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ငန္းစဉ္ေတြကို နားလည္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ HR တစ္ေယာက္ဟာ ေန႔စဉ္ေန႔တိုင္း မတူညီတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ႀကံဳလာႏုိင္တဲ့အေပၚ အၿမဲတမ္း အသင့္ျပင္ဆင္ ထားသင့္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းလစာ မွားထုတ္ေပးမိတဲ့ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ျပႆနာေလးေတြ ေျဖရွင္းေပးရတာမ်ိဳး ရွိႏိုင္သလို အလုပ္ခြင္မွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္တယ္ဆိုတဲ့ တိုင္တန္းမႈေတြကို စံုစမ္း ကိုင္တြယ္ရတဲ့ ခက္ခက္ခဲခဲ ကိစၥေတြလည္း ႀကံဳလာႏုိင္ပါတယ္။ ျပႆနာရဲ႕ အတိမ္အနက္က ခက္သည္ျဖစ္ေစ၊ လြယ္သည္ျဖစ္ေစ ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ ဗဟုသုတ ျပည့္ဝတဲ့ HR ဝန္ထမ္းေကာင္း တစ္ေယာက္ဟာ ေခါင္းေအးေအးနဲ႔ မွ်မွ်တတ ဆံုးျဖတ္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
HR ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တစ္ေယာက္ဟာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ အရည္အခ်င္း ျမင့္ျမင့္မားမား ရွိဖုိ႔ လိုပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဒီနယ္ပယ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈရဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ဆိုတာက က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ပံုစံကြဲေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ တစ္ဖက္သားရဲ႕ ဖြင့္ဟေတာင္းခံမႈကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ နားေထာင္ၿပီး တံု႔ျပန္ စဉ္းစားေပးႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းက သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္ေပမယ့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသတဲ့ ႏႈတ္မႈစြမ္းရည္မ်ိဳး ရွိေနတဲ့အခါ ဝန္ထမ္းေတြက အဲဒီ HRဝန္ထမ္းကို အားကိုးတႀကီး တိုင္ပင္ ႏွီးေႏွာခ်င္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ႏႈတ္မႈစြမ္းရည္က အေရးႀကီးသလို စာနဲ႔ေရးသား ဆက္သြယ္ရတဲ့ က႑မွာလည္း ေခ်ာေမြ႕ ေျပျပစ္ဖုိ႔ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။ ေရးသားမႈ ပံုစံမွာလည္း တစ္ဖက္လူကို ခင္မင္ႏွစ္လိုမႈ ျပသေပမယ့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္တဲ့ စည္းတစ္ခု ျခားထားတဲ့ ပံုရိပ္မ်ိဳး ေပၚလြင္ေနသင့္ပါတယ္။ HR ဌာနရဲ႕ အေျခခံ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဝန္ထမ္းေတြကို ကူညီဖုိ႔၊ အႀကံေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ဖုိ႔က မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ အရည္အခ်င္း တစ္ခုလို႔ ဆိုရမွာပါ။

အခ်ိန္နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္စည္းကမ္း သတ္မွတ္မႈ
HR တစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ခါတေလ အလုပ္ပါးေနတတ္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ေန႔ေတြမွာေတာ့ နာရီအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ေတာင္ အခ်ိန္မလံုေလာက္တာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အလုပ္တုိင္းမွာ နိစၥဓူဝ ၿပီးေျမာက္ရမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ အတိုင္းအတာ ရွိတတ္ေပမယ့္ HRေတြမွာေတာ့ အလုပ္ကို တစ္ခ်ီတည္း အျပတ္ျဖတ္ႏုိင္တယ္ဆုိရင္ ေပ်ာ္စရာေန႔လုိ႔ ညႊန္းဆိုရမွာပါ။ HRေတြ ကိုင္တြယ္ရတဲ့ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြဟာ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ဆက္ေနေအာင္ ေျဖရွင္းေနရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ဇယားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္ပမာဏကို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ဖုိ႔က သိပ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘယ္အလုပ္က ပိုအေရးႀကီးၿပီး အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္အတြင္း ဦးစားေပး အဆင့္အေနနဲ႔ ၿပီးေအာင္ အဆံုးသတ္ရမလဲ ဆိုတာကို ကိုယ္တိုင္ သိေနရပါမယ္။ အခ်ိန္ကို ဘယ္လို တန္ဖိုးရွိရွိ အသံုးခ်ရမလဲ ဆိုတာကို နားလည္ထားျခင္းက HR ဝန္ထမ္းေကာင္း တစ္ေယာက္မွာ အင္မတန္ လိုအပ္တဲ့ အရည္အခ်င္းလို႔ သတ္မွတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တည္ၾကည္႐ိုးေျဖာင့္မႈ
ရွင္းပါတယ္။ တည္ၾကည္သူ၊ ႐ိုးသားသူ တစ္ေယာက္ကို လူေတြက ယံုၾကည္ပါတယ္။ ထူးခၽြန္တဲ့ HRတိုင္းဟာ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေနရတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြဆီက ယံုၾကည္ အားကိုးမႈကို ရေနဖို႔ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အေရးႀကီးပါတယ္။ လူေတြက သူတို႔ ယံုၾကည္တဲ့ သူကိုသာ ျပႆနာေတြ၊ ေဝခြဲမရျဖစ္တဲ့ ကိစၥေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ၾကမွာပါ။ တစ္ခါတေလမွာ ဝန္ထမ္းေတြက HRေတြကို သူတို႔ရဲ႕ အတြင္းေရး ကိစၥေတြကိုပါ ဖြင့္ဟ ေျပာျပၿပီး အႀကံဉာဏ္ ယူရတာမ်ိဳး ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူေတြက ယံုၾကည္စိတ္ခ်တဲ့ HRတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနဖို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ သမာဓိဂုဏ္ကို ခိုင္ခုိင္မာမာ ေဆာက္တည္ထားရမွာပါ။ HR တစ္ေယာက္မွာ ႐ိုးေျဖာင့္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အမည္းစက္ေလးတစ္ခု ရွိလုိက္ရင္ေတာင္ အႏၱရာယ္ သိပ္ႀကီးပါတယ္။ အမွားေသးေသးေလး တစ္ခုနဲ႔တင္ လူေတြက ကိုယ့္ကို မယံုၾကည္ထိုက္ဘူးလုိ႔ စြဲမွတ္သြားႏိုင္တာေၾကာင့္ပါ။ ကိုယ္ပိုင္ တည္ၾကည္မႈ သမာဓိဂုဏ္ကို အပြန္းအပဲ့မရွိ ထိန္းသိမ္းထားဖို႔က ခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

သမာသမတ္က်မႈ
HRတစ္ေယာက္အျဖစ္ အသက္ေမြးေတာ့မယ္ ဆိုတာနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ေနရာဟာ အစြန္းႏွစ္ဖက္နဲ႔ ေဝးတဲ့ အလယ္လူ ျဖစ္ေနရမယ္ ဆိုတာကို ေခါင္းထဲ ႐ိုက္သြင္းထားရမွာပါ။ အလုပ္ထဲက အေၾကာင္းကိစၥ တစ္ခုခုနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းေရးရာ ျပႆနာ တစ္ခုခုကို ေျဖရွင္းတဲ့ အခါမွာျဖစ္ေစ ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုင္တြယ္ၾကပ္မတ္မႈဟာ တိက်ျပတ္သားၿပီး သမာသမတ္က်ဖို႔ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ HRေကာင္း တစ္ေယာက္ဟာ ျပႆနာ တစ္ခုကို ကိုင္တြယ္ၿပီဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို နီးရာ အမိႈက္ပံုးထဲ ပစ္ထည့္ထားလုိက္သင့္ပါတယ္။ အဲဒီအစား လက္ေတြ႕ ျဖစ္တည္ေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ အေထာက္အထားေတြကိုပဲ မူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ရမွာပါ။ တကယ္လုိ႔ ကိုယ့္အေနအထားက အဲဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းတဲ့ ေနရာမွာ အလယ္လူ ေနရာက ကိုင္တြယ္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ႁခြင္းခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္ဆိုရင္ တျခားသူ တစ္ေယာက္ကို လႊဲေပးလိုက္တာမ်ိဳး ျပတ္သားသင့္ပါတယ္။ အႏုတ္လကၡဏာဆန္တဲ့ ျပႆနာေတြမွာ အေပါင္းလကၡဏာဆန္တဲ့ အေျဖတစ္ခု ဆြဲထုတ္ျပႏုိင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ HRတစ္ေယာက္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈလို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အရာေတြကိုေတာ့ အခ်ိန္နဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳက သင္ၾကားေပးသြားတတ္ပါတယ္။

သင္ၾကားမႈ၊ ပ်ိဳးေထာင္မႈ၊ လမ္းညႊန္မႈ
HRေတြ ထမ္းေဆာင္ရတဲ့ ေျမာက္ျမားစြာေသာ တာဝန္ေတြထဲမွာ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိေတြအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ မြမ္းမံသင္တန္းေတြ ျဖည့္တင္းေပးျခင္းကလည္း တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြ အတြက္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အလုပ္ကို ပိုၿပီး ထက္ထက္ျမက္ျမက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ဆန္းသစ္တဲ့၊ ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ အသိပညာေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မယ့္ သင္တန္းမ်ိဳးေတြကို စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ စီစဉ္ေပးႏုိင္မယ္ဆိုရင္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းအတြက္သာ မကဘဲ ကုမၸဏီကိုပါ ေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္ေစမွာပါ။ လမ္းညႊန္ျပသမႈ၊ အဆင့္ျမႇင့္ မြမ္းမံေပးမႈေတြ ျဖည့္တင္းေပးလုိက္ရင္ လက္ရွိထက္ အမ်ားႀကီး တိုးတက္လာႏုိင္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ အလုပ္ခြင္ထဲမွာ ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို မီးခဲျပာဖံုး ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြကို သူတို႔နဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ လမ္းညႊန္ ကူညီမႈေတြ အႀကံျပဳေပးျခင္းဟာ HRေကာင္း တစ္ေယာက္ရဲ႕ တာဝန္တစ္ခုသာ မကဘဲ အရည္အခ်င္းေကာင္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္တက္သြားတာကို ခံစားရတဲ့ မုဒိတာ အရသာကိုလည္း ၿမိန္ရည္ယွက္ရည္ ပိုင္ဆိုင္ရဦးမွာပါ။