အလုပ္ခြင္မွာ ေပ်ာ္ရြႊင္ေစမယ့္ အေျခခံ နည္းလမ္း ၇ ခု

Googleက ဝန္ထမ္းေတြအေၾကာင္း ၾကားၾကတဲ့အခါ လူတိုင္းလိုလို အားက်ေလ့ ရွိပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာ ေပ်ာ္စရာ အေကာင္းဆံုး အလုပ္ခြင္မွာ နိစၥဓူဝ အလုပ္လုပ္ရတာဟာ ဘဝအတြက္ ေပ်ာ္စရာ ဆုလာဘ္ တစ္ခုလုိ႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ Fortune မဂၢဇင္းႀကီးရဲ႕ ကမာၻ႕ ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းခြင္ ၁၀၀ စာရင္းမွာ Googleက ထိပ္ဆံုး ေနရာက ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ Googleေလာက္ ၿပီးျပည့္စံုမႈ မရွိရင္ေတာင္ ကိုယ့္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္မယ့္၊ ေပ်ာ္စရာေကာင္းမယ့္ အလုပ္ခြင္ ေနရာမ်ိဳး၊ ပံုစံမ်ိဳးကို ကိုယ္တုိင္ ဖန္တီးခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတာ့ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေပ်ာ္စရာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အရွိဆံုး ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔ အေျခခံ အက်ဆံုး အႀကံဳျပဳခ်က္ ၇ ခုကို စုစည္း ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြရဲ႕ အေျခခံ အရည္အေသြး ၁၀ ခု

လုပ္ငန္း နယ္ပယ္တုိင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ ရွိေနျခင္းက အေရးပါတဲ့ ေအာင္ျမင္ေရး သေကၤတတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ဆိုတာက တိတိက်က် ညြႊန္ၾကား ခိုင္းေစႏုိင္မႈအျပင္ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြကို စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အျမင့္ဆံုး ဆြဲတင္ၿပီး ဦးေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အရည္အေသြးမ်ိဳး ပိုင္ဆိုင္သူေတြကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထက္ျမက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္မွာ ရွိေနတဲ့ လုပ္ငန္းတုိင္းဟာ သာမန္ထက္ ပိုတိုးတက္၊ ပိုေအာင္ျမင္လာတာ ဓမၼတာပါပဲ။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔က ပင္ကို အရည္အေသြး အေျခခံအျပင္ သင္ယူ အားျဖည့္မႈေတြ၊ စိတ္ဓာတ္ ခံယူခ်က္ေတြပါ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေပါင္းစပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ Forbes မဂၢဇင္းကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ အေျခခံ အက်ဆံုး ျဖည့္ဆည္းထားသင့္တဲ့ ပင္ကို အရည္အခ်င္း ၁၀ မ်ိဳးကို ခုလို အႀကံျပဳ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

HRေကာင္း တစ္ေယာက္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံ ကၽြမ္းက်င္မႈ ငါးမ်ိဳး

HRေကာင္း တစ္ေယာက္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံ ကၽြမ္းက်င္မႈ ငါးမ်ိဳး
==============

HR ဌာနမွာ အလုပ္ဝင္ေတာ့မယ္ ဆိုပါစို႔။ အေရးအႀကီးဆံုး ေမးခြန္းက HRေကာင္း တစ္ေယာက္မွာ ဘယ္လို ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ရွိသင့္သလဲ၊ ဘာေတြ တတ္ထားသင့္သလဲ ဆိုတာပါပဲ။ အလုပ္သင္ HRဘဝကေန ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အဆင့္ထိ ျမင့္တက္လာဖို႔ဆိုရင္ ျဖတ္သန္းရမယ့္ အဆင့္ေတြ၊ တတ္ေျမာက္ရမယ့္ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ ခ်ဲ႕ရင္ ခ်ဲ႕သလို က်ယ္ျပန္႔သြားမွာပါ။ ဥပမာ နည္းပညာေခတ္မွာ HRေတြဟာ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရပ္ကို တီးမိေခါက္မိ ရွိသင့္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။

အေျခခံ အားျဖင့္ေတာ့ HRတစ္ေယာက္မွာ အနည္းဆံုး အခုေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ ငါးမ်ိဳးေလာက္နဲ႔ ျပည့္စံုေနသင့္ပါတယ္။