27112017

27112017

Dagon Glory Recruitment Services ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွ 27th November 2017 တြင္ေခၚယူေနေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း (26) ခု အား စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

စီဗီပို႔ရန္ (ဓါတ္ပံုႏွင္႔တကြ): [email protected]

၀က္ဆိုက္ဒ္မွအလုပ္ရွာရန္: http://www.myanmarjoblink.com/user/jobseeker-register

စီဗီေဖာင္ေလွ်ာက္လႊာကိုအမွတ္-၂၃(A)၊ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေျမနီကုန္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္၍လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

25112017

25112017

Dagon Glory Recruitment Services ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႔မွ ယခုတစ္ပတ္အတြက္ လိုအပ္လွ်က္ရိွေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း (129) ခုအား စုစည္းေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။
CV ပို႔ရန္(ဓါတ္ပံုႏွင့္တကြ): [email protected]
Website တြင္ အလုပ္ရွာရန္ : http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs
အမွတ္-၂၃/A, ရွမ္းကုန္းလမ္း ၊ ေျမနီကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ သို႔လည္း လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးလိုင္စင္သက္တမ္း၄ႏွစ္အတြင္းCompanyေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္၊ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကိုအလုပ္ရွာေပးႏိုင္ခဲ႔ျပီးပါျပီ။ လူၾကီးမင္းတုိ႔၀န္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွပါကေအာက္ပါဖုန္းနံပတ္မ်ားကိုေခၚဆိုျပီးအလုပ္အပ္ႏွံႏိုင္ပါတယ္။ (09 4511 0000 7 မွ 9) *ရံုးခ်ိန္ ၉နာရီမွ၆နာရီအတြင္းသာေခၚဆိုေပးပါေနာ္။

23112017

23112017

Dagon Glory Recruitment Services ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွ 23rd November 2017 တြင္ေခၚယူေနေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း (16) ခု အား စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

စီဗီပို႔ရန္ (ဓါတ္ပံုႏွင္႔တကြ): [email protected]

၀က္ဆိုက္ဒ္မွအလုပ္ရွာရန္: http://www.myanmarjoblink.com/user/jobseeker-register

စီဗီေဖာင္ေလွ်ာက္လႊာကိုအမွတ္-၂၃(A)၊ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေျမနီကုန္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္၍လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။