16102017-01

16102017-01

Dagon Glory Recruitment Services ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကုမၸဏီၾကီးအခ်ိဳ႕မွ ယခုတစ္ပတ္အတြင္းေခၚယူေနေသာ Junior/Entry Level မွစ၍ Manager Level အထိပါ၀င္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေပါင္း(၁၂၁)ခုအား တစ္ေနရာတည္းတြင္ရွာေဖြေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
CV ပို႔ရန္(ဓါတ္ပံုႏွင့္တကြ) : info@myanmarjoblink.com
Website တြင္ အလုပ္ရွာရန္ : http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs
အမွတ္-၂၃/A, ရွမ္းကုန္းလမ္း ၊ ေျမနီကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ သို႔လည္း လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

13102017

13102017

Dagon Glory Recruitment Services ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာကုမၸဏီၾကီးအခ်ိဳ႕မွ 12th October 2017 တြင္ေခၚယူေနေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း (၂၉)ခု အား အခ်ိန္မွီေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

စီဗီပို႔ရန္ (ဓါတ္ပံုႏွင္႔တကြ): info@myanmarjoblink.com

၀က္ဆိုက္ဒ္မွအလုပ္ရွာရန္: http://www.myanmarjoblink.com/user/jobseeker-register

စီဗီေဖာင္ေလွ်ာက္လႊာကိုအမွတ္-၂၃(A)၊ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေျမနီကုန္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္၍လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

12102017

12102017

Dagon Glory Recruitment Services ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာကုမၸဏီၾကီးအခ်ိဳ႕မွ 12th October 2017 တြင္ေခၚယူေနေသာ လစာ(၁)သိန္းခြဲမွစ၍သိန္း(၂၀)၀န္းက်င္ထိရရိွႏိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း (၁၈)ခုအား အခ်ိန္မွီေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

စီဗီပို႔ရန္ (ဓါတ္ပံုႏွင္႔တကြ): info@myanmarjoblink.com

၀က္ဆိုက္ဒ္မွအလုပ္ရွာရန္: http://www.myanmarjoblink.com/user/jobseeker-register

စီဗီေဖာင္ေလွ်ာက္လႊာကိုအမွတ္-၂၃(A)၊ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေျမနီကုန္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္၍လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။