17102017-01

17102017-01

တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းျပီး အေရာင္းပိုင္းအေတြအၾကံဳအနည္းငယ္ရိွသူမ်ားအား Dagon Glory အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာကုမၸဏီၾကီးအခ်ိဳ႕မွ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားေခၚယူေနပါသည္။

စီဗီပို႔ရန္ (ဓါတ္ပံုႏွင္႔တကြ): info@myanmarjoblink.com

၀က္ဆိုက္ဒ္မွအလုပ္ရွာရန္: http://www.myanmarjoblink.com/user/jobseeker-register

စီဗီေဖာင္ေလွ်ာက္လႊာကိုအမွတ္-၂၃(A)၊ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေျမနီကုန္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္၍လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ျပီးျပည္႔စံုတဲ႔စီဗီျဖစ္မွအလုပ္ရွာဖုိ႔၊အင္တာဗ်ဴးရဖို႔အဆင္ေျပမွာေနာ္။

1. Sales Promoter(Female)(For Showroom) (200,000 MMK) Code-16981
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4489

2. Marketing Staff (200,000 MMK) Code-16900
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4450

3. Promotion Girls (Female) (Around 200,000 MMK) Code-16432
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4187

4. Sale Promoter (For East Dagon) (150,000~170,000MMK)(Female) Code - 16654
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4305

5. Sales & Marketing Staff(Female)(URGENT!) (150,000 MMK+10%+ Transportation Allowance + ရက္မွန္ေၾကး +++) Code-16979
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4488

6. Sales Promoter (Computer) (Female) (150,000 MMK) Code-16184
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4060

7. Promotion Girls (Female) (150,000 MMK) (Urgent) Code-16406
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4174

8. Sales Promoter (Tharkayta-Yuzana Palaza) (150,000 MMK) Code-16806
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4385

9. Sales Girl (Female) (150,000 MMK) Code-16459
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4210

10. Sales Staff (Female)(140,000 MMK) Code - 16953
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4477

11. Sales Staff (130,000 MMK+%+Commission) Code-16827
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4396