ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြရဲ႕ အေျခခံ အရည္အေသြး ၁၀ ခု

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြရဲ႕ အေျခခံ အရည္အေသြး ၁၀ ခု

လုပ္ငန္း နယ္ပယ္တုိင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ ရွိေနျခင္းက အေရးပါတဲ့ ေအာင္ျမင္ေရး သေကၤတတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ဆိုတာက တိတိက်က် ညြႊန္ၾကား ခိုင္းေစႏုိင္မႈအျပင္ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြကို စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အျမင့္ဆံုး ဆြဲတင္ၿပီး ဦးေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အရည္အေသြးမ်ိဳး ပိုင္ဆိုင္သူေတြကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထက္ျမက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္မွာ ရွိေနတဲ့ လုပ္ငန္းတုိင္းဟာ သာမန္ထက္ ပိုတိုးတက္၊ ပိုေအာင္ျမင္လာတာ ဓမၼတာပါပဲ။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔က ပင္ကို အရည္အေသြး အေျခခံအျပင္ သင္ယူ အားျဖည့္မႈေတြ၊ စိတ္ဓာတ္ ခံယူခ်က္ေတြပါ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေပါင္းစပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ Forbes မဂၢဇင္းကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ အေျခခံ အက်ဆံုး ျဖည့္ဆည္းထားသင့္တဲ့ ပင္ကို အရည္အခ်င္း ၁၀ မ်ိဳးကို ခုလို အႀကံျပဳ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁။ ႐ိုးသားမႈ
အသင္းအဖြဲ႕ တစ္ခုကို ဦးေဆာင္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ကိုယ့္ေနာက္လုိက္ အင္အားစုရဲ႕ အႂကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္မႈကို ရေနဖို႔ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ လူေတြက ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္သူကိုပဲ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ရင္ အရင္ဆံုး ႐ိုးသားလုိက္ပါ။

၂။ ခြဲေဝမႈ
အသင္းအဖြဲ႕ တစ္ခုရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈဟာ အဖဲြ႕ဝင္ေတြၾကား ဟန္ခ်က္ညီညီ လႈပ္ရွားႏုိင္စြမ္းနဲ႔ တိုက္႐ို္က္ ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ဟာ လက္ေအာက္ ဝန္ထမ္းေတြကို မွ်တၿပီး အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ေနမယ့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ ခြဲေဝေပးႏုိင္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ အဖြဲ႕တစ္ခုလံုးရဲ႕ စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းက ရလဒ္ အေကာင္းဆံုး ထြက္ေပၚလာမွာပါ။ အလုပ္တာဝန္ ပါးပါးနပ္နပ္ ခြဲေဝေပးျခင္းဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈ က႑မွာ သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္လုိ႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
ဒီအခ်က္ကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ အတြက္ေရာ၊ ေခါင္းေဆာင္ မဟုတ္သူေတြ အတြက္ပါ လိုအပ္တဲ့ အရည္အေသြးပါ။ ႏႈတ္ခ်ိဳ သွ်ိဳတစ္ပါးဆိုတဲ့ စကားပံုလည္း ရွိပါတယ္။ အလုပ္တာဝန္ေတြကို ၾကပ္မတ္ ခြဲေဝရာမွာ၊ အလုပ္ကိစၥ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းရာမွာ အေျပာခ်ိဳသာၿပီး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈက တကယ့္ကို အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတြ ျဖစ္ေစမွာပါ။

၄။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈ
ကိုယ္ပိုင္ အရည္အေသြး၊ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စ အားလံုးကို ယံုၾကည္မႈ ျမင့္ျမင့္မားမား ရွိေနဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ကိုယ္က သူတစ္ပါးကို ေခါင္းေဆာင္ရမယ့္ အေျခအေနမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္မေနရင္ သူတစ္ပါးအေပၚ ဘယ္လို ဦးေဆာင္မွာတဲ့လဲ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ျမင့္မားေနဖို႔ ဆိုတာကလည္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် အရည္အေသြး အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေနေအာင္ ျဖည့္ဆည္းထားဖုိ႔ေတာ့ လိုပါတယ္။

၅။ အေကာင္းျမင္မႈ
ဘယ္အခ်ိန္မွာမဆို ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ အေျခအေနဆိုးေတြ ႀကံဳလာႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ကိုယ့္လက္ေအာက္ခံ ဝန္ထမ္းေတြက ကိုယ့္ကို အားကိုးတႀကီးနဲ႔ ေမာ္ၾကည့္လာမွာပါပဲ။ ကိုယ္တိုင္က အေျခအေနတုိင္းကို အဆုိးျမင္ၿပီး စိတ္ဓာတ္က်ေနရင္ က်န္တဲ့သူေတြကို ဆြဲတင္ဖုိ႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အေျခအေန ဆိုးေတြမွာေတာင္ အေကာင္းျမင္စိတ္ထားၿပီး အားလံုးကို ႏိႈးေဆာ္ ကူညီႏုိင္တဲ့သူမ်ိဳး ျဖစ္လာေအာင္ ခံယူက်င့္ႀကံထားရပါမယ္။

၆။ ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္
တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ ဘာလုပ္သင့္တယ္၊ ဘယ္အတိုင္း လုပ္ရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳး တိတိက်က် ဆံုးျဖတ္လုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒီအခါမွာ ပံုစံသစ္ေတြ ဖန္တီးေတြးေတာၿပီး အေျခအေနကို ခ်ဉ္းကပ္ ေျပာင္းလဲရတာေတြ ရွိပါတယ္။ ကိုယ္ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း၊ အသိုက္အဝန္းရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး အျဖစ္ထြန္းႏုိင္ဆံုး ကိစၥေတြကို ဖန္တီးေတြးေတာေနျခင္းက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ရဲ႕ တာဝန္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို ဖန္တီးမႈမ်ိဳးေတြကို ေတြးေတာ ႀကံဆႏုိင္တဲ့ စိတ္ကူးမ်ိဳး မျဖစ္မေန ရွိေနသင့္ပါတယ္။

၇။ ေစ့ေဆာ္မႈ
ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ ပင္လယ္ျပင္မွာ ခရီးသြားေနတဲ့ ေလွတစ္စီးရဲ႕ မာလိန္မွဴးနဲ႔ တူပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အရည္အခ်င္းေတြက အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ လားရာကို အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္သြားေစႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။ ဒီေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခေတြ၊ ျဖစ္တန္ေျခေတြ၊ သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခေတြကို ပင္ကိုအသိက ေစ့ေဆာ္ နားလည္ေနတာမ်ိဳး လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီအေလ့အထက ကို္ယ္တုိင္ ေလ့က်င့္ယူဖုိ႔ေတာ့ ခက္ႏုိင္ပါတယ္။ အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ ႀကိဳတင္ ဆန္းစစ္ႏုိင္စြမ္းေတြ ေပါင္းစပ္ၿပီး ျဖစ္တည္လာမယ့္ အရည္အေသြး တစ္ခုဆိုရင္ ပိုမွန္ႏုိင္တယ္။

၈။ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ
ကိုယ့္အေပၚ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြက ခ်စ္ေၾကာက္႐ိုေသ ေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ရပါမယ္။ သူငယ္ခ်င္းလုိ ခင္ခင္မင္မင္ ေပါင္းသင္းေနတဲ့တိုင္ စည္းကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အာဏာရွင္ တစ္ေယာက္လုိ ျပတ္သား တိက်တယ္ ဆိုတာမ်ိဳးကို ေခ်ာ့တစ္လွည့္၊ ေျခာက္တစ္လွည့္ ျပထားတာမ်ိဳး က်င့္သံုးသင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္လက္ေအာက္က ဝန္ထမ္းေတြအေပၚ ဩဇာမေညာင္းရင္ ဘယ္လိုမွ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းကို ဦးေဆာင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

၉။ တည္ၾကည္မႈ
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ေနတတ္တာနဲ႔ ေပါ့ေပါ့ဆဆ ေနတတ္တာ မတူပါဘူး။ လူေပ်ာ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနတဲ့တိုင္ လိုအပ္လာတဲ့ အေျခအေနမွာ ေလးနက္ တည္ၾကည္မႈ ရွိေနၿပီး စကားကိုလည္း ဆိုခဲေစ၊ ၿမဲေစ ေျပာတတ္မွသာ လူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ အားကိုးမႈကို ခံႏုိင္မွာပါ။ တည္ၾကည္ျခင္း ဆိုတာဟာ ခပ္တည္တည္ႀကီး ေနဖို႔ေျပာတာ မဟုတ္ဘဲ ကို္္ယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ ခံယူခ်က္ေတြ၊ ကတိကဝတ္ေတြ အေပၚမွာ တန္ဖိုးထားမႈ ျမင့္ျမင့္မားမား ထားရွိျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ကို္ယ့္လက္ေအာက္ ဝန္ထမ္းေတြကလည္း ကိုယ့္အေပၚ ပိုၿပီး ေလးစားလာပါလိမ့္မယ္။

၁၀။ ခ်ဉ္းကပ္ပံု
လူတိုင္း တစ္ပံုစံတည္း ရွိေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိတ္အေထြေထြပါ။ ဒီေတာ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔အတြက္ သင့္ေတာ္သူေတြကို ကြဲျပားတဲ့ ပံုစံေတြနဲ႔ ခ်ဉ္းကပ္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ညႇိႏိႈင္းယူရတာ၊ ဩဇာေပးရတာ၊ တိုက္တြန္းရတာ စသျဖင့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္သူ႔ကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ခ်ဉ္းကပ္ရမလဲ ဆိုတာကို အေကာင္းဆံုး သ႐ုပ္ခြဲႏုိင္ျခင္းကလည္း အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကို ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ဦးေဆာင္ခ်ိန္မွာ အေရးႀကီးတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ အရည္အေသြး တစ္ခုပါပဲ။